Audit maloobchodních prodejen

Mystery Shopping

Mystery Calling

Akce na podporu prodeje

Naše služby

Audit maloobchodních prodejen

zaměřený na sledování pozic jednotlivých produktů či značek v místě prodeje spotřebiteli

námi realizovaný audit dává klientovi odpovědi na následující otázky:

 • Které značky, či produkty jsou zastoupeny v sortimentu prodejen (numerická distribuce)?
 • Jaké pozice zaujímají sledované produkty v maloobchodních prodejnách?
 • Jak kvalitně pracují obchodní zástupci a merchandiseři (Store Check, přítomnost POS, dostupnost informačních materiálů…)?
 • Jaká je dostupnost sledovaných produktů (Out of Stock, dodací lhůty...)?
 • Jaký je prodejní a poprodejní servis?
 • a další...

Mystery Shopping

zaměřený na sledování úrovně dovedností a znalostí prodejců

námi realizovaný Mystery Shopping dává klientovi odpovědi na následující otázky:

 • Mají prodejci o klienta zájem? Jsou ochotní a vstřícní?
 • Na jaké úrovni jsou komunikační dovednosti prodejců?
 • Jsou prodejci aktivní a iniciativní?
 • Dokáží prodejci úspěšně reagovat na klientovy námitky?
 • Působí prodejci přesvědčivě a profesionálně?
 • Dokáží prodejci klienta motivovat k nákupu?
 • Směřují prodejci obchodní jednání k uzavření obchodu?
 • Jaké jsou silné a slabé stránky prodejců?
 • Jak vyznívá srovnání úrovně prodejců s personálem konkurence?
 • a další...

Mystery Shopping

zaměřený na sledování úrovně nabídky produktů

námi realizovaný Mystery Shopping dává klientovi odpovědi na následující otázky:

 • Jaká jen nabídka produktů z pohledu nezávislého pozorovatele?
 • Které produkty byly při zkušebním nákupu nabídnuty?
 • Jaké argumenty prodejci používají ve prospěch nabízených produktů?
 • Jaké mají prodejci znalosti o produktech? A jak je dokáží klientovi předat?
 • Pracují prodejci s vystavenými produkty?
 • Používají prodejci během prodejního procesu informační materiály?
 • Byly iniciativně nabídnuty další produkty či služby?
 • Informoval prodejce klienta o akci na podporu prodeje?
 • a další...

Mystery Calling

zaměřený na sledování úrovně nabídky produktů

námi realizovaný Mystery Calling dává klientovi odpovědi na následující otázky:

 • Které produkty byly při zkušebním nákupu nabídnuty?
 • Proč prodejce doporučil právě tento výrobek? (zdůvodnění, argumenty prodejce)
 • Jsou sledované produkty na skladě, nebo jsou vyprodány?
 • Jaké jsou dodací lhůty sledovaných produktů?
 • a další

Akce na podporu prodeje

vycházející ze zkušebních nákupů

 • Princip akce
  • Maloobchodní prodejny jsou během akce navštíveny a telefonicky kontaktovány Mystery Shopperem. Mystery Shopper projeví zájem o vybraný produkt.
  • Nabídne li při zkušebním nákupu pracovník prodejny výrobky našeho klienta, získává dárek, nebo je zařazen do slosování o hlavní výhru.
 • Krátkodobý cíl akce
  • Motivovat pracovníky prodejen k preferování produktů našeho klienta při nabídce a prodeji.
  • Posílit prodej během hlavní prodejní sezóny.
  • Oslabit prodeje konkurenčních produktů.
 • Dlouhodobý cíl akce
  • Posilovat věrnost prodejců výrobkům našeho klienta.
  • Přispět k budování vztahů mezi naším klientem a prodejnami.
  • Vštěpovat a upevňovat přesvědčení, že doporučovat výrobky našeho klienta je výhodné.
 • Další užitek akce
  • Podrobný přehled o tom, jak konkrétní prodejny nabízejí vybrané produkty (argumenty ve prospěch produktů našeho klienta, argumenty ve prospěch konkurenčních výrobků).
  • Statistické zpracování výsledků zkušebního nákupu (které značky byly doporučovány a jak často?).
  • Srovnání maloobchodních pozic našeho klienta s konkurencí (nejlépe prezentovaná značka, POS, dostupnost výrobků, poskytování slev...).
© 2008 Empiria | Created by Xlibris - Tvorba webových stránek | Valid XHTML 1.0! Valid CSS!